Selma Lagerlöf

SELMA LAGERLÖF född 1858 på Mårbacka i Värmland och död 1940 på Mårbacka, var författare.

Lagerlöfs författarskap är omfångsrikt och inleds med debuten Gösta Berlings saga [1891] för att följas av tex. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige [1901-1902] och Kejsarn av Portugallien [1914]. 1909 fick hon Nobelpriset i litteratur och 1914 valdes hon som första kvinna in i Svenska Akademien. I texterna förs ofta ett nytt kärleksbudskap fram, och gick i linje med den tids kvinnorörelse, karaktärerna i berättelserna ställs dessutom ofta inför att lösa moraliska dilemman.