D. H. Lawrence

D. H. LAWRENCE född 1885 i England och död 1930 i Frankrike, var författare och poet.

Han försörjde sig som folkskollärare innan han lyckades med sin litterära bana. Han gifte sig 1914 med sin före detta lärares fru – som då hade tre barn – efter att de tillsammans rymt till Tyskland. Under första världskriget arresterades Lawrence och hans tyska hustru i England, misstänkta för spionage.

Hans författarskap påverkades starkt av sin samtids urbanisering och industrialisering och han ger uttryck för en primitivistisk livsfilosofi. Han kritiserar överklassens intellektualism, karriärmedvetenhet och civilisation, och den mänskliga naturen ser han som fri, särskilt sexualiteten. I romanerna skildrar han bland annat kvinnlig frigörelse i motsättning till de av samhället skapade rollerna.