August Strindberg

AUGUST STRINDBERG född 1849 i Stockholm och död 1912 i Stockholm var författare, dramatiker och bildkonstnär.

Han föddes som det tredje barnet av åtta i sin faders första äktenskap. Han var som barn lugn och tystlåten och växte upp i ett hem som präglades av disciplin, gudfruktighet och kultur. Strindberg hade ett dåligt förhållande till sin stränga far och efter moderns död försämrades det ytterligare.

Han påbörjade universitetsstudier på Uppsala universitet, men dålig ekonomi och vantrivsel fick honom att hoppa av. Han försökte sig sedan på att bli skådespelare och efter att ha blivit statist vid dramaten bestämde han sig för att återvända till Uppsala för fortsatta studier. Studietiden var problematisk på grund av Strindbergs upproriska sida, han bråkade med lärarna och hoppade av studierna utan att ta examen. Det var under studietiden som Strindberg påbörjade sitt författarskap. Strindberg slog igenom med Röda rummet (1879) och det gjorde honom till en ryktbar författare. Han var både produktiv som dramatiker och romanförfattare och några av hans kändaste pjäser är Fröken Julie (1888) och Fadren (1887).